leer

Simona

Simona, 2018, Eitempera auf Papier, 29*21cm